Assepcia basica,unha encravada,calos e calosidades. Especalista em pe diabetico.